Priamy predaj

Priamy predaj

Predajné plány
v každej spolupráci
prevyšujeme 10-násobne
opakovane od roku 2014.

Predajné plány
v každej spolupráci
prevyšujeme 10-násobne
opakovane od roku 2014.

54 370

akvizičných zmlúv plyn

67 231

akvizičných zmlúv elektrická energia

13 347

up-sell zmlúv (nekomodita)

6 324 780 €

hodnota predaných OZE produktov (solar, fotovolt,…)

Naše spolupráce

O nás

Obchodná divízia spoločnosti bola založená v roku 2013 v čase kedy na Slovensku pôsobilo mnoho firiem, ktoré aktívne predávali elektrickú energiu a plyn formou D2D.

Po 10 rokoch práce a konkrétnych výsledkoch patríme medzi najvýznamnejšie a najkvalitnejšie obchodné spoločnosti v Slovenskej republike. Naša obchodná štruktúra pokrýva 80% územia Slovenskej republiky.

Do dnešných dní využívame aktívny predaj formou D2D s podporou nášho call-centra. D2D je považovaný za jeden z najnáročnejších, ale najefektívnejších predajov vôbec.

Referencie